Monday, March 21, 2011

Information til pårørende til udstationeret personel på Sicilien

Den hurtige udsendelse gjorde det umuligt at arrangere et pårørendearrangement før afgangen. Det rettes der nu op på. Samtidig oprettes en pårørendegruppe, så der er et sted at få hjælp og vejledning.

20-03-2011 - kl. 23:01

Flyvevåbnet og Fighter Wing Skrydstrup har deployeret seks F-16 kampfly og et kontingent på indledningsvis 132 soldater til Sigonella flyvestationen på Sicilien. Herfra skal de indgå i en koalition, der skal håndhæve et flyveforbud over Libyen.

Udsendelsesperiodens længde ligger endnu ikke fast. Fighter Wing Skrydstrup afventer information herom fra Flyvertaktisk Kommando. De pårørende vil løbende blive informeret om situationen og forholdene på basen.

Fighter Wing Skrydstrup gennemfører et pårørendearrangement for pårørende til de udsendte lørdag den 26. marts. Formålet med arrangementet er at informere om opgaven, situationen på basen og de muligheder Fighter Wing Skrydstrup og Flyvevåbnet råder over til støtte for de pårørende, hvis behovet skulle opstå. Invitationer til pårørendearrangementer udsendes mandag.

Fighter Wing Skrydstrup vil gerne beklage, at det ikke var muligt at afholde pårørendearrangement inden deployeringen. Det korte varsel opgaven blev iværksat med gjorde dette umuligt.

Der er blevet oprettet en pårørendegruppe til støtte under udsendelsen. Pårørendegruppen kan kontaktes på telefonnummer 7454 1340.

Pårørendegruppen kan hjælpe med at løse små dagligdags problemer eller med information om, hvor relevant støtte og hjælp kan findes.

De pårørende kan også ringe til pårørendegruppen, hvis der er brug for en personlig samtale. Kontaktpersonen kan i visse tilfælde henvise til tjenestedets tilknyttede socialrådgiver.

Sitcentret på Fighter Wing Skrydstrup vil have adgang til seneste information om missionen. De kan svare på eventuelle spørgsmål vedrørende udsendelsen, ligesom de kan undersøge konkrete forhold.

Source

No comments:

Post a Comment